Beton

Beton jest to materiał powstały ze zmieszania cementu , kruszywa grubego i drobnego , wody oraz ewentualnych domieszek , dodatków lub włókien ( zbrojenia rozproszonego ), który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.Produkcja betonu w firmie AR-GIPS odbywa sie w nowoczesnym, pełni zautomatyzowanym  węzle betoniarskim wyposażonym w mieszalnik dwuwałowy MARC-MDE2250 oraz system sterujący urzadzeniami EURO 21 dzięki czemu produkujemy beton najwyższej jakości zgodny z polską normą PN-EN 206:2014.Głównym założeniem tej normy jest zapewnienie odpowiedniej trwałości konstrukcjii i elementów betonowych pracujacych w określonych warunkach oddziaływania środowiska – zdefiniowanych w normie jakoklasy ekspozycji.Norma PN-EN 206:2014 szczegółowo precyzuje wymagania dotyczace: składników betonu , właściwości mieszanki betonowej , ogarniczeń dotyczących składu betonu , specyfikacji betonu, dostaw mieszanki betonowej , procedur kontorli produkcji , kryteriów zgodności i ich ocen.

Cennik Argips - Beton towarowy

Betony towarowe

Według definicji beton towarowy jest to mieszanka betonowa wyprodukowana w specjalistycznej wytwórni i przetransportowana na miejsce betonowania obiektu , łacznie z jej wbudowaniem – jako towar rozliczany między dostawcą (producentem a odbiorca zamawiającym ). Betony towarowe  wytwarzane są w naszym zakładzie przez nowoczesny węzeł betoniarski , w którym komputerowe sterowanie pozwala na minimalizację tzw. wpływu 'czynnika ludzkiego' na wytwarzany produkt. Komputer wyznacza ile i jakich składników nalezy zużyć. Nowoczesny system mieszania betonu znacząco skraca cykl produkcyjny i zwiększa jego precyzyjność. W efekcie zastosowania w węźle mieszalnika dwuwałowego możliwe jest wyprodukowanie w bardzo krótkim czasie znacznej ilości mieszanek betonowych.Mieszanka betonowa jest produkowana ze składników o najwyższej jakości, zgodnych z obowiązującymi europejskimi standardami (normami PN-EN ).

Charakterystyka cyklu produkcyjnego

Cykl produkcyjny wytwarzania betonu w technologii mieszalnika poziomego składa się z następujących elementów:

 • ważenia kruszyw i cementu,
 • dozowania chemii budowlanej,
 • dodawania wody do zarobu cementu,
 • mieszanie zaprawy w pionie.

Podstawowymi surowcami do produkcji wyrobów betonowych są piasek, kruszywa (żwiry, grysy, bazalty, itp.), chemia budowlana, cement oraz woda. Każdy rodzaj betonu ma swoją recepturę, która jest podstawą do jego wyprodukowania. Ściśle określone proporcje gwarantują wysoką jakość produktu i gwarantują spełnienie norm budowlanych.Taki cykl produkcyjny gwarantuje produkt wysokiej jakości .Nowoczesny system mieszania betonu znaczaco skraca cykl produkcyjny i zwiększa jego precyzyjność, co pozwala wyprodukowanie w bardzo krótkim czasie znacznej ilości mieszanek betonowych wysokiej jakości.Ponadto każda partia wyprodukowanego betonu udokumentowana jest wydrukiem informującym o numerze zastosowanej receptury, użytych składnikach i ich parametrach. Sterowanie elektroniczne wszystkimi procesami pozwala na uzyskanie powtarzalności zarobów , co w efekcie daje stabilne parametry uzyskanej mieszanki .

Węzeł betoniarski ma instalacje grzewczą , więc istnieje możliwośc ogrzania wody zarobowej . Pozwala to na osiągnięciu żądanej temperatury betonu w momencie jego wbudowania, a także umozliwia prace w warunkach obniżonych temperatur. Linia produkcyjna , sterowana w oparciu o nowoczesne oprogramowanie , posiada wydajność 40m/3.

Kontrola produkcji betonu

System kontroli jakości w zakresie personelu, sprzętu i urządzeń realizowany jest na podstawie procedur oraz instrukcji bezpośrednio w zakładzie. Ponadto przeszkolony operator węzła przeprowadza w zakładzie badania pomiaru konsystencji, temperatury i gęstości świeżej mieszanki betonowej, temperatury otoczenia oraz zawartości powietrza w mieszance (o ile jest wymagana).

Badania gęstości stwardniałego betonu, jego wytrzymałości na ściskanie i wodoszczelności przeprowadza się w zewnętrzym laboratorium firmy AG-CEL współpracującej z nasza firma i specjalizującej się w tym zakresie.

Również w tym laboratorium przeprowadza się specjalistyczne badania stwardniałego betonu (o ile są wymagane): mrozoodporność, ścieralność, nasiąkliwość i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu.

Zakład AR-GIPS wyposażony jest w nastepujący sprzęd do badań betonu :

 • termometr do mierzenia temperatury betonu
 • termometr do mierzenia temperatury powietrza
 • normowy stożek do mierzenia konsystencji betonu
 • foremki metalowe i plastikowe do formowania próbek
 • naczynie do pobierania i uśredniania próbki ogólnej
 • wagę techniczną
 • szufelkę i kielnie do nakładania i wyrównywania powierzchni betonu w foremkach
 • wibrator stołowy i pręt normowy do zagęszczania próbek
 • wannę do przechowywania próbek, zapewniającą utrzymanie temperatury na poziomie 20°C (+/-2°C)
 • szpachelkę i szczotkę drucianą do czyszczenia foremek.
Man

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą najczęściej zadawanych pytań.

Dowiedz się więcej
PDF

Certyfikaty

Deklaracje, atesty i certyfikaty dostępne są w formacie PDF.

Dowiedz się więcej